Boku no Hero Academia dj – [AllDeku] Untitled 6


Tác giả: Lei

Bản gốc: http://msleilei.tumblr.com/post/143408154824/sorry-shinsou-you-cant-beat-the-deku-protection

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự xin phép của nhóm dịch!

02.12.2

Advertisements

2 thoughts on “Boku no Hero Academia dj – [AllDeku] Untitled 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s