[19 Days dj – Chuyện Nhảm Nhí] Chương 1 + 2


LƯU Ý:

-Mình vẽ đại và tô đại :)) Nói chung là quẹt nhanh nên nhìn không được đẹp nên đừng buông lời khiến trái tym mình đao đớn hiuhiu

-Truyện chỉ mới được 8 chương vì đến đó mình tắc =)))))) Đây cũng là dự án mình ấp ủ được mấy tháng qua, tính vẽ hoàn chỉnh nhưng cuối cùng ngưng vì quá lười =))))))))

-Trong truyện này, Dâm Bạo Đen Cam học chung một trường và mình vẽ tụi nó khi còn nhỏ. Đen và Cam quen nhau từ bé :3

-1 chương chỉ có 4 trang ahihi =))))))

12345678