Mystic Messenger dj – [Jumin x Zen] Khi Jumin bị thu nhỏ


Tác giả: trickky-z

Bản gốc: http://trickky-z.tumblr.com/post/148956763529/i-honestly-have-no-explanation-for-these-just

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu ai có tumblr thì hãy lên like/reblog để tác giả nhé <3

01.11.21.31.4

One thought on “Mystic Messenger dj – [Jumin x Zen] Khi Jumin bị thu nhỏ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s