2 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 89

  1. đm ;;;A;;;; sao ko có cái app này như ở VN !!!!!!!!!!!!!!!! mỗi lần tra giá trên web bên nhật để so với giá hàng xách tay về mị đều muốn ói ra masooooooooooo !!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s