19 thoughts on “19 Days dj – [Đen x Cam] Untitled 5

  1. Đấm đá gì, thằng Trời nó bị S à. Cướp phớt kịt-sờ của con người ta rồi, cắn cho cái thì làm sao? Có gì cũng phải kéo Núi về nhà đóng cửa mà bảo ban nhau ~.~

  2. … Anh bị hâm nặng hả??? Hôn con người ta cho đã rồi thế hả???? Chời ơi đừng nói anh bước lên đường tra công nhé *lật bàn*

  3. Cam nó sợ tới mức chết đứng r =]]]]~~~
    Tự nhiên bị cướp hôn còn bị cướp nước

  4. Đọc cmt của các bác trên mà cười lăn lộn. XD
    Đau hết cả bụng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s