Mystic Messenger dj – Tên tôi là…?


Tác giả: shinageha
.
 .
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu ai có tumblr thì hãy lên like/reblog để ủng hộ tác giả nhé <3
 .
Bạn này là người Việt đó >v<
 .
P/S: Bạn ấy gửi raw cho mình để đỡ công phải redraw ý, yêu thương để đâu cho hết ;w;

0comic1-2comic2-2comic3-2comic4-2comic5-2