Mystic Messenger dj – Tên tôi là…?


Tác giả: shinageha
.
 .
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác. Nếu ai có tumblr thì hãy lên like/reblog để ủng hộ tác giả nhé <3
 .
Bạn này là người Việt đó >v<
 .
P/S: Bạn ấy gửi raw cho mình để đỡ công phải redraw ý, yêu thương để đâu cho hết ;w;

0comic1-2comic2-2comic3-2comic4-2comic5-2

4 thoughts on “Mystic Messenger dj – Tên tôi là…?

Leave a Reply to Lam Lăng Ly Thương Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s