5 thoughts on “Mystic Messenger dj – [Unknown Bad End – Prologue]

  1. T cũng nghịch ngợm vào cái BE này rồi. Còn thêm 1 cái BE là khi t cưa cẩm Zen mà thế nào cuối cùng lại thành BE với Yoosung (Yoosung bị thằng Unknown bắt cóc).

    Chơi mới được 4 ngày đầu mà hack não quá :( Mà tui ship 707 x Yoosung đó, biến thái hacker công x tiểu bạch thụ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s