27 thoughts on “[19 Days] 198 -> 199

  1. Mị là fan cuồng của sky!!! Thiên là bầu trời lòng tôi *lăn lộn*

  2. (⊙▽⊙) Uầy, Cam có body sexy đồ!

    (⊙▽⊙) Ta đổi ý rồi ta sẽ chèo thêm thuyền huynh đệ văn và đương nhiên anh trai xã hội đen x Hạ Thiên rồi!

  3. Duyệt! Mị duyệt cho Đen tới cứu Cam *thả tim*
    Hóng pic sau quá đi :3
    Tks các cô :*

  4. Nhờ có lời dạy bảo của ông anh ngầu lòi, bạn Đen thần ái đã dậy thì thành công

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s