30 thoughts on “[19 Days] 202

  1. Lại tsun =))) Cam đỏ mặt thiệt là dễ thương =))) thằng Đen lại lưu manh phúc hắc :V
    Cơ mà tập này 2 cặp tình cảm tiến triển dữ ta <3

  2. Là “trải nghiệm cực kỳ sâu sắc” đó nha ~ Mà thế này có gọi là hẹn hò đôi ko?

  3. Hic Hic em Don’t close moutain moe quá đê mất thôi. Đôi đen cam cũng moe quá mất thôi. Cái gì mà Don’t close moutain 😂😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s