7 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 151

  1. Ana là đại gia nha!! Mà cặp này tiến triển chậm quá nhỉ? ○w○

    • do Ana giàu á…. giàu nên kéo dài… Ana tính trước hết gòi aaa… *bắn tym Ana*

      • Tôi yêu Ana! Yêu Sony! Ôm đùi vàng là hạnh phúc lắm ~

Leave a Reply to Yami Ryu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s