13 thoughts on “[19 Days] 206 -> 207

  1. bé ơi.vào phòng nhớ đặt chỗ 2 vé VIP ở bệnh viện tâm thần giùm 2 ổng nha.bé thông cảm 2ổng mới trốn trại thôi mà.ngoan ngoan đừng buồn (_ __

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s