13 thoughts on “[19 Days] 209 -> 211

  1. Thím nào lầu trên ý tưởng lớn gặp nhao quá, tui cũng tưởng ảnh chụp chứ, ai dè lần này trong sáng hơn nhiều, chỉ là cái toy to đùng mà thôi. LoL~

  2. Ta còn tưởng gửi toy tình thú, anh gửi cái loz gì thế hở Đen =))))
    Mà nói thật cứ phải tự nhắc là chúng nó mới cấp 2 thôi, mệt ghê. Bà tg vẽ chúng nó to mà già còn hơn cả ta nữa =))))$

  3. Bánh sandwich thiếu nhân thịt ~ Cam cưng mau nằm vào đi ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s