17 thoughts on “[19 Days] 212

  1. Duma, Dâm cưng, bất cẩn quá :'( Lần này liệu đại tỷ mẫu thân vs Bạo cưng có đến sớm được không??? Mà ta nghĩ là không đâu :'( Đứa nào làm gì thằng bé, mị thiê’nnnnnnnnnnnnnnn

  2. Mặc dù rất muốn xem NP, niên thượng, đại thúc công, SM, drug, hardcore, hắc bang, bắt cóc, r*pe,… các thể loại nhưng thôi, ngộ sẽ ghìm con thú trong lòng lại và cầu nguyện cho Dâm, mong thằng bé còn nguyên về đc với Bạo. Ông anh áo đen thì ngầu lòi gì đâu ko thấy, chỉ thấy ng ta sắp bị đem đi đến nơi mà vẫn chưa làm màn anh hùng kíu mỹ nhơn đi.
    P/s. Ngài Kiến? Ngài kiến?!!!! Không biết có ai cùng sóng náo với tui ko cơ mà đọc đến câu này tui cười té cả ghế.

Leave a Reply to kisaitavuongdao Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s