13 thoughts on “[19 Days] 212 -> 213

  1. …Lần gặp tới, đã là chuyện của 2 (hay 3?) năm sau.

    Cuộc chia ly trong truyền thuyết của Dâm và Bạo đây sao…

  2. Đợi tới khi tính mạng con mình nguy ngập mới định bù đắp? Mẹ Kiến Nhất thương con vô bờ bến, chưa thấy ai vừa vừa đẹp lại vừa thương con, có tình có nghĩa như bà mẹ này, cảm động ghê 😏 Đẹp chắc ăn được :))

    • M bị ngu à =)) bà ấy vẫn rất luôn thương Dâm, nhưng có lẽ tại cái bản mặt =.= giống ông Kiến quá nên gợi lại kỉ niệm xấu, đm có mẹ nào k thương con, chỉ có mẹ k bt bày tỏ thôi. Chứ k thì bà ấy cx chả lo lắng ntn. Nghĩ tích cực lên chứ, bả ghét thì ghét luôn r, mất tích lo làm j nx🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s