25 thoughts on “[19 Days] 214 -> 215

  • Chuyện là…thật ra thì mí đứa nó vẫn đang là hs cấp 2 =v=
   Là cấp 2 đóa OwO

 1. TTvTT Thông báo với chính phủ, quân đoàn 69 báo cáo đã phát hiện lòi ra thêm một anh đẹp giai khoai chắc sẽ to TTvTT nhìn anh ấy xong tui muốn lấy chồng vl TTvTT

 2. (⊙▽⊙) Ngoài vòng tay anh là bão tố!

  (⊙▽⊙) Đầu gấu cứu bạn Dâm!

  (⊙▽⊙) *Mặt đỏ tim đập* Ôi người gì đâu ngầu thế!

  (⊙▽⊙) Yêu anh từ lần gặp… thứ hai!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s