23 thoughts on “[19 Days] 221

  1. Chưng nào Cam nhà Đen mới hiểu cái gọi là “lùi một bước trời cao đất rộng”~

  2. lúc đen đè cam xuống tớ rất lo cho hai bạn nếu mẹ cam vào. tiếp là câu hỏi ý đen tặng khuyên bạn cam có ý nghĩa gì ấy ấy… sau đó thì… old vẫn khiến mood tụt như thường

  3. một, ăn thính hoài trúng độc nặng nề, bao giờ mới có chút xôi thịt để tui bớt suy dinh dưỡng đi
    hai, một lúc thì thấy thằng đen nó thê nô, một lúc thì thấy nó bạo với Cam yếu đuối thích ăn đòn của tui, hiuhiuhiu

  4. Muốn tặng thì tặng nhẹ nhàng đi… thô bạo đè xuống đeo bông tai, còn áp chế đeo =)))) con người ta tạc mao thì mi nhẹ nhàng nói chuyện nó mới chịu nghe lời chớ =)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s