16 thoughts on “[19 Days] 225

  1. Chế có một thắc mắc là không biết Triển Hi Hi lúc cởi trần có hấp dẫn như mấy bạn không *^^*

  2. (⊙▽⊙) Ôi, bạn Bạc còn dâm hơn bạn Dâm, nhưng vẫn thua bạn Đen.

    (⊙▽⊙) Cơ mà hai bạn Đen Cam làm tới đâu rồi mà sao nhìn Đen có vẻ giống như đánh dấu chủ quyền thế nhỉ?!

  3. Cong mông chạy đến xong chỉ thấy mỗi 2 thằng kia, Triển Hi Hi méo có tới. =))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s