22 thoughts on “[19 Days] 225 -> 227

  1. Trời má :v Bạo sao dạo này đẹp trai thế :v còn thằng Đen suốt ngày lân la sờ mó thằng Cam -_- thằng Dâm thì dẹp đi, khỏi nói luôn đi.

  2. Ok, fine, lão cạn lời rồi. Sao mà mấy đứa tụi bây manh vợi? Con tim già cỗi của lão phải làm sao đây?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s