22 thoughts on “[19 Days] 230

  1. Chap này bà Old không làm gì hết nhưng vẫn thấy đau lòng, tình yêu hai đứa còn trắc trở lắm, thương hai đứa quá * ôm ôm*

  2. …. hơi ngắn ư?? sao căng thẳng thế hiuhiu… chap sau lại troll thì -_- tụt hết cảm xúc :O
    #ngược_một_chút_thôi…

  3. Thường thì Dâm sẽ hú hét (or giả vờ e thẹn) “tao rất thích mày” rồi nhào qua dê Bạo. Sau đó Bạo đánh Dâm => hết.
    Chỉ mong lần này không như thường. Dâm ơi, t biết m sợ nhưng mà cứ nói ra đi. Bạo k bỏ m đâu.

  4. Truyện dài, quên mợ nội dung đoạn đầu truyện rồi. Có phải ngày xưa, ở đoạn đường hầm hay đường gì đó. Thằng Dâm nó nói rồi không? Đoạn đó nó khóc thảm vl ấy. Tôi quên mợ rồi =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s