8 thoughts on “[Bộ Phận Quảng Cáo Của Tuần San Mạc Tinh] Chương 179

  1. k hiểu hết đc cảm xúc này nhưng trong ta có gì đó đang rưng rưng… có vẻ cách nói này của ta hoa mĩ quá nhỉ, ha ha *đỏ mặt*

  2. Nhờ sự kiên trì của Old Xian mà hôm nay mới gặp được 4 đứa nho ” ciu tòe” này

  3. hiếm khi má old không lầy :'(( sâu lắng vl. nhìn cái ảnh những đứa con tinh thần mà xúc động ;-;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s