11 thoughts on “[19 Days] 249 -> 251

  1. (⊙▽⊙) Cơ mà hai thằng ăn mặc như đầu gấu thế này mà người ta cũng cho vô ăn ở nhà hàng sang trọng sao?

Leave a Reply to nammeomap Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s