6 thoughts on “[19 Days] 252

  1. dẫn vợ về nhà = … ( ̄v ̄) tk Bạo Dâm nó xác định r` chẳng lẽ h tới lượt Đen Cam

  2. (⊙▽⊙) Cam ơi, cưng chịu khó đừng nói chuyện nữa. Vì ta thấy khi cưng im lặng, Đen nó đối xử với cưng dịu dàng lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s