17 thoughts on “[19 Days] 258 -> 259

  1. Sao tôi lại hiểu câu cuối của Bạo một cách đen tối thế này ~^O^~~^O^~~^O^~

  2. Hiệu suất làm việc của chủ nhà ko phải dạng vừa nha. Thương gì đâu. Merry christmas! 😊

  3. (˵¯͒⌄¯͒˵) Ơ kìa hôn đi chứ Bạo Dâm.

    (˵¯͒⌄¯͒˵) Ôi bạn Cam ngày càng đầu gấu! Còn Đen… vẫn ngầu lòi như xưa, có thể nói là càng ngày càng ngầu thêm. Bạn Đen tặng quà vẫn ý nghĩa như vậy!

  4. Chủ nhà ơi, ai lớp du pặc pặc, sao thương chủ nhà quá, miền nam đang bão lạnh teo, vô đây phát ấm cả cõi lòng *hun, hun*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s