12 thoughts on “[19 Days] 266 -> 269

  1. ôi mẹ ôi có phải lâu quá trời đụ lâu mới có chap cho nên mới cảm giác mấy trang này hay dễ sợ hay k vại chài, Cam làm lão tử quặn ruột quá ứ hự hự hài

  2. Tất cả những gì tui nhớ được sau mấy chap này chỉ là ‘dung dịch bôi trơn’ và sự moe quá đáng của Cam.

  3. Lúc nhìn nhìn raw là đã thấy cái tin nhắn của Bạo nó sai sai rồi =)))))) Mà không cần gào thét vậy đâu, cứ thêm chữ dung dịch bôi trơn cho mặt là được mà :)))) (“dung dịch bôi trơn toàn thân” thì cũng 😝 )

  4. Choy` má tui nào nghĩ Bạo nó quan tâm Dâm đến vậy và nào nghĩ Cam nó đáng yêu đến thế 😍 ôi học sinh trung học trong sáng, đáng yêu

  5. Cái ảnh Cam chảy máu, dễ là thằng Đen làm lắm. Cái tay cũng của nó nốt, Đen toàn vừa đánh vừa xoa.

  6. Quắn vì Cam.
    Quắn vì dung dịch bôi trơn.
    Quắn chap mới :))))) uhuhu

Leave a Reply to Yami Ryu Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s