13 thoughts on “[19 Days] 270 -> 272

  1. Anh ngầu kia tỉnh rụi à =)))
    Còn tên Đen thì vô sỉ hồi giờ, không giở trò thì trời tuyết tháng sáu ấy 😂

  2. Làm ơn, làm ơn chương sau đừng đạp tui xuống đất nha ㅠㅠ Cho 2 thằng nhỏ tới luôn nha mẹ Old ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s