12 thoughts on “[19 Days] 276 -> 277

  1. Ôi ôi, cảm ơn chủ nhà nhiều nhắm, ngày lễ mà còn cất công lên đăng. 😘😘😘
    Mà, con chó đó lẽ nào lại là con chó năm xưa…. 🤔
    Huhuhu…. Nếu là nó thật thì hay quá, chứng tỏ anh trai Hạ Thiên ko ác như lời ổng a 😭😭😭

  2. Hoặc chỉ đơn thuần là Cam nó đi đâu cũng nghĩ đến Đen, hắc hắc 😌😌😌

  3. “con chó này nhìn na ná Hạ Thiên…” ầu lúc trước thì Hạ Thiên mơ thấy con chó rồi ôm Cam nói “vẫn còn đây…” Hai người có thể hợp nhau hơn chút k???

  4. oaoaoaooaoa Cam ơi là Cam ơi đừng khóc hiu hiu chị cưng sẽ khóc theo mất

Leave a Reply to Kỳ Phi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s