21 thoughts on “[19 Days] 283 -> 285

  1. Aaaaaaaawww~ có phải vì lâu ngày cp Dâm Bạo (hoặc Bạo Dâm?) mới tiến triển thêm 1 chút mà ta bấn loạn như này không a <(@ ̄︶ ̄@)>

    • Nhưng sau vài lần thì tui nghĩ má old sang chap mới kiến nhất lại nổi cơn dâm sau cái ôm và hi hi lại phải bảo cho dâm tỉnh 😆

  2. Eo ơi. Cam ngóng sắp thành hòn vọng Thiên r 😂😂 rất nhanh lẹ. Còn Kiến Nhất, hình như k đỗ à😃 t xem ở đâu r thì phải😂. Cơ mà lâu ra thật đó (・ε・)ムー

  3. Oa~~~ sao Bạo bỗng chốc hiền diệu thế kia 😂? *nghi ngờ* sợ bà tác giả quá…, cứ mấy lúc êm êm là lại sợ có biến :v

  4. Đệt bà tg lại cho mừng hụt, tự nhiên Bạo vòng qua, tưởng hôn chớ OvO. Cơ mà có cái ôm an ủi là may lắm rồi =))

  5. (⊙▽⊙) Uầy uôi, chap trước ta còn đang phân vân xem có nên nhảy thuyền Dâm x Bạo, vì quẻ: “Con sẽ chăm sóc tốt cho Quan Sơn ạ!”. Chap này Bạo đã nhảy lên đòi lại chủ quyền rồi!

  6. Sáp lại gần nhau nào. Ôm thật chặt nào. 👍👍👍👍❤ thank chủ nhÀ 😚

  7. Tóc thằng Dâm dài quá rồi đó. Trường mầy ko bắt cắt ngắn sao hả. Ngày xưa t làm cờ đỏ chuyên đi soi đầu tóc giày dép đấy. Mầy không bị ghi sổ hở

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s