19 thoughts on “[19 Days] 286 -> 287

  1. 😂😂 haha nhóm dịch dịch đoạn cuối của Mạc Quan Sơn buồn cười vc😂 đọc mà nghe mệt!!! A tóc trắng đáng yêu vc, nhưng vẫn k bằng Hạ Thiên, muốn ship cho cả 2 quá đi hà~~

  2. Hỏng lẽ h tui ship tóc trắng vs hạ thiên hả tr 😂😂 nó khùng khùng như nhau á 😂😂

  3. Anh Cam buồn cười thật, vợ có xamlone thế nào thì chồng vẫn phải tin chứ. :33
    – cảm ơn nhóm dịch nha, mình hóng truyện này lắm. 😁

  4. Chịu ko nỗi cúi cùng cũng fai trồi lên com phát. Cảm ơn nhóm dịch rất nhìu. Các bạn dùng câu từ chất vãi. Mỗi chap mình fai xem đi xem lại mấy lượt mới thấy đã. Yêu nhóm nhìu nhìu lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s