9 thoughts on “[19 Days] 312 -> 316

  1. Hưm….Nhóm có thể cắt ảnh ra 3-4 pic như trên fb đc ko? Tại dùng app trên điện thoại thì wp nó ko có như weibo, khi click vô ảnh thì do pic quá dài, zoom lên cũng ko rõ chữ. Còn nếu để load nguyên cả trang thì đọc đc, nhưng t thích click rồi lật từng pic hơn, bởi vì như vậy nhìn rõ/zoom to lên đc :”> T cảm ơn~

  2. Uầy, không được cả cái ôm, cơ mà ta cũng muốn khóc chung với em gái, hai đứa nó tình như cái bình, quá hạnh phúc =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s