12 thoughts on “[19 Days] 319 -> 324

  1. Kêu ông anh bỏ hết công chuyện tới chỉ để gặp (dằn) mặt chủ nhiệm. Mượn đàn em chỉ để dọn vệ sinh. Ok, I’m fine 😂

  2. Má ơi cái sự soái nó tràn qua màn hình nó vả bôm bốp vào mặt tôiiiiii

    Anh được em trai bảo bối gọi tức tốc dẹp hết mấy chuyện khác đi họp phụ huynh LOL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s