17 thoughts on “[19 Days] 325 -> 328

  1. Tròi oi, Bạo làm “chái tym” tui “loạn nhịp” vì hình cuối rồi. Cưng quá *hú hét + lăn lộn trên giường* =))

  2. đm quả tranh cuối Bạo vẽ……… nguệch ngoạc giản đơn mà thâm sâu nghĩa ý vcl, k cần cầu kỳ má tác giả vẫn đủ làm con dân bấn loạn, càng lúc càng cao tay oy hự hự

  3. 2. Thì ra mượn người của anh trai để đi dằn mặt người ta, con nhà có điều kiện be like :]]

Leave a Reply to Mèo Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s