[Stucky/PantherWinter] Barnes is mine!


Dou này set ở Civil War khi anh Báo đuổi đánh Bấc sml nha =)))) Ai không nhớ thì có thể vào đây xem để hồi tưởng: https://www.youtube.com/watch?v=T-7ZcmeqEAc, từ giây 3:58 nhé =))))))

Tác giả: 白可可Baicoco

Bản gốc: http://baicoco.lofter.com/post/38bbf6_af18c61

Ai có nick lofter thì vô share/like/thả tim ủng hộ tác giả nha!!!

0Barnes là của tôi

One thought on “[Stucky/PantherWinter] Barnes is mine!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s