7 thoughts on “[19 Days] 371 – 372

    • Phá đâu thím. Tác hợp đó. Hun rooifiiiiiiii, hun rooifiiiiiiiiiiiiii, hun rooifiiiiiiiiiiiiiiii. Chuyện quan trọng nói 3 lần ~(^___^~)

    • K phải phá hay tác hợp đâu 😂 là trả thù đấy 😂 có lần Đen Cam đang đứng cạnh hàng cây bị Dâm cũng cho 1 đạp lộn mèo như này nè

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s