5 thoughts on “[19 Days] 380 – 381

  1. Lúc ông Đen lui lại, một luồng suy nghĩ lướt qua đầu óc ổng “Đây là hạnh phúc nửa đời sau của em ấy (Cam), phải bảo vệ cẩn thận.” Sau đó dòng suy nghĩ đã chuyển hướng “Sao mình không lợi dụng việc này để ăn đậu hủ của ẻm nhỉ =))”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s