3 thoughts on “[19 Days] 435 – 436

  1. Đọc 1 lèo hay quá.Đen k biết bjo mới bẻ nổ Cam nhà m đây.Vk anh quá độc mồm mà a vẫn chịu được.thua a luôn👍👍👍

  2. Ông Khâu “cứu thế”: Ủa r kêu chừa t 1 phần mà, rồi đâu rồi, đâu rồi???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s