4 thoughts on “[19 Days] 437 – 438

 1. – Nói nhỏ các thứ, cạ quần các thứ =)))
  – Càng đọc thì càng thấy phục cách dịch bựa của team và độ muối của tâc giả =)))
  – Cái quần xì màu xanh ấy đã bao bọc những chỗ quan trọng, còn lướt qua khuôn mặt bảnh trai của anh Dâm =))))
  – Mấy má để quần xì trên cây nhưng gánh đi bán í =))))
  – Cặp Bạo Dâm ngày càng tình, Bạo càng ngày càng lãng mợn và dịu dàng, Dâm thì càng ngày càng bựa =)))
  – U mê Đen Cam quá chừng 🙈😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s