6 thoughts on “19 Days (Cosplay)

  1. Chủ nhà ơi nói thật, tui xem mấy cái ảnh cosplay này trông ảo lắm nên ko thích, ko comm ko like??? Hum nay xem đc 1 đoạn video có 2 ah t lại thấy na ná vs bạo và dâm. Trông có sức sống hơn :D Tặng chủ nhà
    [IMG]http://i.imgur.com/YrF2uC7.jpg[/IMG]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s