7 thoughts on “EngFic

  1. Pan a! ta la 1fan cuog Yj. cug rat thjx fic ve couple nay. ben nha pan Kamaichan dang trans fic “Its started with a lie” nhug den chap 10 thj ben do drop tr. ma ta thj rat pan cai fic nay. Ta mog ban co the transfic nay tiep dc ko? ta ko piet pan co dog y hay ko nhug ta mun nhan dc cau tra loi of ban *cui dau*Mog pan se trans!

    • Ha ha, cho mình xin lỗi trước nhé^^ Mình đã hoàn toàn hết hứng với việc dịch fic YunJae tiếng Anh rồi nên giờ bảo mình làm cũng hơi khó :D Tại giờ đầu mình toàn edit edit thôi =]]

      Xin lỗi bạn nhiều nhé^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s