Joker Danny

i215829

Tên khác: Chú hề Danny, Clown Danny,  小丑丹尼

Thể loại: Fantasy, Historical, Adventure

Tác giả: Old Xian & Moss

Sơ lược: Câu chuyện về một cậu bé tên Danny được sinh ra với vết bớt hình nước mắt…

.

Quyển 1: BẮT ĐẦU TỪ PHỐ AYRSHIRE

Chương 1: Bắt đầu của câu chuyện

Chương 2: Lời hứa ban đầu

Chương 3: Người anh em Carat Salter

Chương 4: Hành trình mơ ước

Chương 5: Khách nhân đến trong hai ngày

Chương 6: Tôi không có tư cách thảo luận việc sống chết

Chương 7: Gặp gỡ

Chương 9: Hãy gọi tôi là nhà thiết kế trò chơi thiên tài

Quyển 2: