Ma Can Và Đại Nãi

art01

Truyện được dịch dưới sự đồng ý của tác giả: http://i.imgur.com/d46mEOJ.jpg

Thể loại: Manhua, Comedy, Slice of Life, Shoujo Ai

Tác giả: Nhị Mộc Tử Bố

Bản gốc: http://www.weibo.com/p/1005052095599540

Sơ lược: Chuyện kể về cuộc sống hàng ngày của cặp đôi Ma Can và Đại Nãi, dễ thương cũng có, hài cũng có mà bựa cũng có nốt. Mời mọi người thưởng thức :3

.

Link Online:

Art

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chú thích: Ma Can có nghĩa là cái que, còn Đại Nãi có nghĩa là vếu bự…

21 thoughts on “Ma Can Và Đại Nãi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s