Hối Hận (Hoàn)

Tác giả: JIIIIN°C (http://tieba.baidu.com/p/5741153422)

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo

Nhân vật: Song Minho, Kang Seungyoon

Thể loại: Hiện đại, hiện thực, ngược tâm, đồng nhân văn, HE

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/153274442-minyoon-edit-h%E1%BB%91i-h%E1%BA%ADn

“Seungyoon, cậu hối hận không?”

“Tớ… Tớ không biết.”

O67IpMN

(Designed by Mahblues)

 

Mục lục

1 – 2 | 3 – 4 | 5 – 6

7 – 8 | 9 – 10 | 11

12 | 13 – 14 | 15

-Hoàn-