Quán Bar

Tác giả: Lúm đồng tiền sưởi ấm thế giới của tôi (http://tieba.baidu.com/p/5432610672)

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo

Nhân vật: Song Minho, Kang Seungyoon

Thể loại: Hiện đại, ngược tâm ngược thân, cao H, ngọt, đồng nhân văn

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/150068753-minyoon-edit-qu%C3%A1n-bar

“Cậu muốn làm gì?”

“Làm cậu.”

“Cậu chính là cái tên biến thái thích tôi sao?”

“Vậy cho tôi hỏi sao bây giờ cậu lại đè một tên biến thái dưới thân?”

SH1TljD

(Designed by Mahblues)

Mục lục

Chương 1 | Chương 2 Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7

Chương 8 (1) | Chương 8 (2) | Chương 9

Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16

Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

Chương 21 | Chương 22 | Chương 23

Chương 24 | Chương 25 | Chương 26 | Chương 27