Phong Cảnh

Tác giả: flyyy_三雨er (http://tieba.baidu.com/p/5814999148?)

Dịch giả: QT

Biên tập: Bò

Chỉnh sửa: Heo

Nhân vật: Song Minho, Kang Seungyoon

Thể loại: Hiện đại, hiện thực, ngược tâm, đồng nhân văn, HE

Link Wattpad: https://www.wattpad.com/story/159809308-minyoon-edit-phong-c%E1%BA%A3nh

Kang Seungyoon thích Song Minho, nhưng chỉ có thể nhìn người ta hạnh phúc bên bạn gái của mình.

MinYoon | Edit | Phong Cảnh

Mục lục

Chương 1 (1) (2) (3) (4) (5)

Chương 2 

Chương 3

Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s