[Thâm] Chương 2


Author: Tạp

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, 2U

Category: non AU, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, HE

Read More »

Advertisements

[Thâm] Chương 1


Author: Tạp

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Từ Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, 2U

Category: non AU, hiện đại, ngược luyến tàn tâm, HE

Read More »