[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 8

[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 8


Author: Lãnh Yết Uyển Tử

Translator: QT ca ca

Editor: Tiểu Siu

Beta-reader: Chiaki

Character: Lâm Triệt x Lâm Ôn

Categories: Ấm áp văn, phúc hắc công, ôn nhu thụ, huynh đệ niên hạ, H, HE

Continue reading

Advertisements
[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 7

[Ôn Nhu Đích Ca Ca] Chương 7


Author: Lãnh Yết Uyển Tử

Translator: QT ca ca

Editor: Tiểu Siu

Beta-reader: Chiaki

Character: Lâm Triệt x Lâm Ôn

Categories: Ấm áp văn, phúc hắc công, ôn nhu thụ, huynh đệ niên hạ, H, HE

Continue reading