[Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình] Chương 5 – Hạ


Author: Ái Huyễn Ái Hạo

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Tử Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu, MinFood

Category: Thanh thủy văn, ấm áp văn, cổ trang, ngược luyến, trung khuyển công, ôn nhu thụ, công sủng thụ, HE

Read More »