[Evil’s Love] Phiên Ngoại 2


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: KiMin

Categories: Cố trang, huyền huyễn, cường công cường thụ, thú x thú, hài, HE

Read More »

Advertisements