[Evil’s Love] Phiên Ngoại 1


Author: Liên Nguyệt Thương

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Chiaki, Joongah Jung

Character: YooSu

Categories: Cố trang, huyền huyễn, lãnh công ranh ma thụ, hài, HE

Read More »

Advertisements

[Fight! Lovely Life] Chương 16


Author: Chư Cát Phi Phi / Kim Tại Phi

Translator: QT ca ca

Editor: Chiaki

Beta-reader: Tử Lam Lâu

Charaters: YunJae, YooSu

Category: ấm áp văn, hiện đại, hài, cường công ôn nhu thụ (YunJae), trung khuyển công tiểu bạch thụ (YooSu), ngược luyến, H, HE

Read More »