Bách Nam & Hủ Nữ (Tên tạm thời)

Untitled1

Thể loại: Slice of Life, Comedy, Romance

Tác giả: Elsie

Tumblr: http://elsie-drawing.tumblr.com/

Instagram: https://instagram.com/elsielc217/

Đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost ở bất cứ nơi đâu!
.

Mục lục

Mở đầu

Phần 1